Integritet och GDPR

GDPR/Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är regler om hur personuppgifter får behandlas. Den började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då PuL (personuppgiftslagen). Skolans huvudman är personuppgiftsansvarig och Slöjd.nu personuppgiftsbiträde. När skolan beställer och använder läromedel från Slöjd.nu ansvarar Slöjd.nu för att personuppgifter hanteras och förvaras på ett säkert sätt i enlighet med förordningen.

Vi tillhandahåller följande läromedel:

Personuppgiftsbehandling i Slöjd- och Bildportfolio

ÄndamålSlöjd- och Bildportfolio är en plattform där elever vid anslutna skolor kan skapa ett konto och samla sin egen portfolio. Eleverna kan lägga upp text och bild på sina alster som kan ses av elev och skolans lärare när de är inloggade. Lärarna kan via sina lärarkonton ta del av elevernas dokumentation och ge feedback samt instruktioner via Slöjd- och Bildportfolio.
Kategorier av personuppgifterLärare: namn, e-post samt skola
Elev: namn, epost, klassens födelseår samt skola
Inga känsliga personuppgifter ska registreras i Slöjd- och Bildportfolio. Inga betyg anges, endast dokumentation och dialog kring elevers slöjdarbeten.
Kategorier av registreradeLärare och elever
GallringstidLärare kan radera elevers personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kan radera elever och lärare efter önskemål och om avtalet upphör.
Elevers personuppgifter raderas 90 dagar efter det att eleven lämnat grundskolans årskurs 9.
LagringSlöjd- och Bildportfolio är tillgängliga online från allt som går att surfa med. Alla uppgifter finns lagrade på Slöjd.nus servrar på det svenska företaget Glecys, Personuppgiftsbiträdesavtal finns.
LoggarSystemet loggar när elever och lärare varit inloggade senast. Systemet visar även när elevernas alster skapas och senast redigerats

 

Personuppgifter lagras åtskilt från elevernas bilder och texter och kan frikopplas.
Alla personuppgifter för elever som lämnar årskurs 9 raderas i två steg, första efter ca 90 dagar (då kan lärare återställa) fullständig radering sker ca 1 månad senare.

Personuppgiftsansvarig är välkommen att använda det avtal som är framtaget utifrån SKRs mall och anpassat till Slöjd.nu’s läromedel. Alternativt sända över kommunens avtal till adress GDPR.integritet@slojd.nu

Slöjd.nu ägs av företaget Textila Idéateljén - Slöjd AB

Adress
Textila Idéateljén - Slöjd AB
Rudeboksvägen 405
226 55 Lund

Vid frågor når du oss enklast på mail via GDPR.integritet@slojd.nu eller 046 128890