Slöjd – ett hållbart ämne

Välkommen till två dagar med fokus på hållbarhet i praktik och teori med utgångspunkt i LGR22. 

"Slöjd - ett hållbart ämne" är en slöjdlärarfortbildning som tar utgångspunkt i kreativitet och kursplanens kvalitets- och miljöaspekter. Fortbildningen genomförs som ett slöjdarbete där vi kombinerar material och slöjdar med verktyg och tekniker i båda salarna. Vi kommer att arbeta med kreativitet och metoder för idéutveckling som är överförbara till olika typer av slöjdarbete. 

Andreas Krüger föreläser om kreativitet, dess koppling till kursplanen och olika slöjdarbeten.
Mi Möller håller föreläsningen om "Vad har du på dig? Textila syntetiska fibrer".
Inger Möller Degerfält kommer att prata om "Slöjdens tid, nu!".

Allt detta mellan olika pass där du får slöjda, delta i det goda slöjddidaktiska samtalet och möjlighet att bekanta dig med Slöjdportfolio och Slöjdlexikon. Välkommen till en fortbildningsworkshop med båda snack och verkstad!

  • Du får inlogg till Slöjdlexikon ingår under kursen och de två följande veckorna.
  • Material, lunch och fika ingår båda dagarna.

Boka din plats här


Kursledare: Andreas Krüger, Mi Möller och Inger Möller Degerfält
Datum: 31/10 - 1/11 2022
Plats: Hubertusgårdens slöjdsalar, Lund
Pris: 1395 kr ex moms