Slöjd.nu-kurser

Spillfesten 2020!

En slöjdlärarfortbildning som tar utgångspunkt i kreativitet och kursplanens kvalitets- och miljöaspekter. Fortbildningen genomförs som ett slöjdarbete där deltagarna ska kombinera material och slöjda med verktyg och tekniker i båda salarna. Vi kommer att arbeta med kreativitet och metoder för idéutveckling som är överförbara till olika typer av slöjdarbete. 

Andreas Krüger kommer att föreläsa om kreativitet, dess koppling till kursplanen och olika slöjdarbeten. Mi Möller kommer att hålla föreläsningen om "Vad har du på dig? Textila syntetiska fibrer," Inger kommer att prata om "Slöjdens tid, nu!"   

Allt detta mellan olika pass där du får slöjda, delta i det goda slöjddidaktiska samtalet och möjlighet att bekanta dig med Slöjdportfolio och Slöjdlexikon om du redan inte använder det. Välkommen till Spillfesten 2020! En fortbildning med båda snack och verkstad.

OBS, Med hänsyn till den pågående pandemin är max. antal deltagare satt till 32, vi följer FHM´s rekommendationer.

Anmälan är stängd.

Vill du stå som reserv, vänligen maila till kontakt@slojd.nu

Tid: 26 - 27 oktober
Plats: slöjdsalarna på Hubertusgården*, Lund
Kostnad: 1 200 kr ex moms. Material, lunch och kaffe ingår. 

Program:

Måndag

8.00 Välkommen! Registrering och spill-buffé
8.30 Andreas introducerar arbetsområdet
9.30 Idéutveckling
10.00 Kaffe
10.20 Slöjda!
12.00 Lunch från en lokal restaurang
13.00 Föreläsning: "Kreativitet" med Andreas
13.40 Slöjda!

Tisdag

8.00 Drop in
8.15 Föreläsning: "Vad har du på dig? Textila syntetiska fibrer." med Mi
9.00 Slöjda!
12.00 Lunch från samma lokala restaurang
13.00 Föreläsning: "Slöjdens tid, nu!" med Inger
13.30 Slöjda!
15.00 Avslutning med dokumentation
16.00 Säger vi hejdå

_________________

Alla är hjärtligt välkomna! 
Och det är extra roligt om det kommer 

- lärarpar (tm+tx)
- lärare som undervisar i hela slöjdämnet

*Hubertusgården är en skola som ligger på gångavstånd från Gunnesbo station.