Kampanj: bonustid med Slöjdlexikon

Starta ett abonnemang på Slöjdlexikon för din skola: 
få ett år + bonustid fram till sista februari!
Ju tidigare du beställer desto mer bonustid.

Beställ här! 

Slöjdlexikon ger avlastning för läraren i salen. Genom tydlig struktur främjas delaktighet och engagemang när alla elever kan få hjälp samtidigt, var och en på sin egen nivå och i sin egen takt.

Läs mer om Slöjdlexikon: det heltäckande digitala läromedlet om slöjd.