Slöjdlexikon

Beställ Slöjdlexikon idag och få två inspirerande kalendrar att hänga i slöjdsalarna på köpet!* 

Ange "Slöjdkalender" i meddelanderutan.

Slöjdlexikon är ett heltäckande digitalt läromedel för alla delar av slöjden. Det digitala läromedlet består av färdiga arbetsområden och pedagogiska planeringar, som kan användas i varierad omfattning efter lärarens önskemål.

Tack vare Slöjdlexikons pedagogiska material kopplat till kursplanen, kan alla elever få hjälp samtidigt i slöjdsalen. Var och en på sin egen nivå och i egen takt. Bredden i Slöjdlexikon ger lärare frihet att själva utforma sin undervisning, samtidigt som det stöd och avlastning som slöjdlexikon ger lärare frigör tid för mer kreativitet och slöjdlust.

Beställ här

Läs mer om Slöjdlexikon här

*Gäller till 18 februari 2023, så långt lagret räcker.