Anki Lindström

Anki är textilslöjdlärare och "mormorsruteexperten" som hjälpte oss vid nyproduktionen av filmen om Mormorsruta.