Annette Friberg

Annette Friberg är fotograf på Slöjd.nu. Tack vare hennes noggrannhet blir filmerna i Slöjdlexikon skarpa och får rätt ljus. 

Annette arbetar även som slöjdlärare i Göteborg.