Christer Appelgren

Christer är fotografen som jämt får oss att le. Förutom det är han den som ser till att foto, film och ljud håller hög kvalitet och blir färdiga för publicering. Tack vare honom kan vi hålla en jämn och hög produktionstakt och alltid vara nöjda med det som visas och hörs i Slöjdlexikon.

Titta in på hans hemsida där finns massor av fint.