Mi Möller

Mi Möller är ett av naven i Slöjd.nu med med en ledande roll i företaget. Som marknads- och försäljningsansvarig har hon stenkoll på det mesta. Hon har också nära kontakt med lärare som använder läromedlen och är oftast den som svarar när du ringer eller mailar Slöjd.nu. 

Mi utgår från vårt kontor i Arkelstorp och har arbetat med Slöjd.nu sedan 2008. Förutom det administrativa arbetet i Slöjd.nu har hon författat till Slöjdlexikon: mycket av det som handlar om tovning samt en del andra textila beskrivningar. Hon en noggrann granskare av allt nytt som produceras till Slöjdlexikon. 

Mi är en genuin slöjdare, med både hem och liv genomsyrat av slöjd. Det senaste stora projektet har varit att bygga ett eget tinyhouse, eller "hus på hjul", med ekologiska material och många slöjdade inslag.

Mi har tidigare arbetat som vikarierande slöjdlärare, hållit slöjdkurser för barn samt arrangerat slöjdläger.

Varje termin gästar hon några dagar som lärare på kursen "Hantverk för självhushållare" på Holma folkhögskola i Höör.

Utbildning:

Västerberg folkhögskola: Textil tekniker med enkla redskap, 1 år
Sätergläntan, hemslöjdens gård i Dalarna: Väv, 2 år

Kontaktinfo

mi@slojd.nu