Mi Möller

Mi ser till att alla bra idéer och nya beskrivningar kommer in i Slöjdlexikon. När Christer har gjort sitt med bilder och filmer är det fortfarande mycket jobb kvar innan något finns tillgängligt för eleverna. Texter, talmanus, se till att allt hamnar på rätt plats och hålla ordning. Det är det Mi gör.


Mi är en genuin slöjdare, med både hem och liv genomsyrat av slöjd. Efter att ha gått tre års hantverksutbildningar byggde hon tillsammans med sin man ett lerhus, fullt av slöjd. I skolans värld  figurerar hon då och då som vikarie på slöjden, och på sommarloven var hon förr ledare på slöjdläger, höll kurser och slöjdklubb. Nu går sommarloven till hennes tre små barn, som redan börjat brodera och tälja på täljhäst. Såklart…


Läs mer om Mi och hennes hem:

Utmärkelser:

  • 2002 Göranssons stipendium, för vidare utbildning inom slöjd
  • 2002 Västerberg Folkhögskolas Slöjdarstipendium
  • 2002 Kristianstad Läns Hemslöjdsförenings Ungdomsstipendium
  • 2003 Bertil Göranssons Stipendium, för uppmuntran i slöjden
  • 2004 Gammeldags hantverksmässa i Åhus, Ungdomsstipendium
  • 2008 Östra Skånes Hemslöjdsförenings Slöjdstipendium

Utbildningar:

2001 – 2002 Gamla textila tekniker med enkla redskap, Västerberg Folkhögskola
2002 – 2004 Folklig väv och folklig väv fördjupning, Sätergläntan, Hemslöjdens gård

Mi utgår från vårt kontor i Arkelstorp.
Hör gärna av er till Mi om ni har idéer, förslag på förbättringar eller åsikter om Slöjdlexikon.

Kontaktinfo

0709 41 71 05
mi@slojd.nu