Slöjdportfolio – Ditt digitala undervisningsstöd

Fördelar med Slöjdportfolio

  • Slöjdportfolio används av eleverna från årskurs 3 till 9, i hela slöjdämnet,
    vilket ger en bra och överskådlig bild av progression och lärande
  • Underlättar formativt lärande och ger en formativ betygsbedömning
  • Eleven dokumenterar själv – snabbt och enkelt
  • Funderar lika bra för textil-, trä- och metallslöjd
  • 0 alster på söksidan

Videolänk

Slöjdportfolio går att nå via dator, laptop, surfplatta och mobil.

Uppgifter, loggbok och uppföljning online

Slöjdportfolio är ett digitalt stöd i din slöjdundervisning, där eleven kan arbeta självständigt utifrån uppgifter och få inspiration till olika projekt. Tjänsten fungerar som en loggbok, där eleven samlar sina alster och dokumenterar online. Dokumentationen finns kvar under hela elevens skolgång och deras utveckling blir tydlig både för dig och dem själva, vilket underlättar formativt lärande och den formativa bedömningen. Eftersom Slöjdportfolio fungerar lika bra i datorn och mobilen som på surfplatta, går det att göra sin redovisning när som helst. Det blir extra roligt när eleven kan fotografera alstret i sin rätta miljö.

Dokumentation av textilslöjd med mobiltelefon.

Eleven dokumenterar själv

Eleven gör själv sin dokumentation i Slöjdportfolio genom att ladda upp text och bilder. De äldre eleverna är vana vid detta från sociala medier och de yngre eleverna lär sig snabbt. Texterna där eleverna skriver om sin process kommer att utvecklas och fördjupas ju mer de tränar på att formulera sig om slöjd. På så sätt får du ett gediget bedömningsstöd och betygsunderlag på din lärarsida över alla dina elever och deras arbete i slöjden. Ju tidigare eleverna börjar träna på att redovisa och värdera sitt arbete desto lättare är det när de kommer till högstadiet. Dokumentationen sparas och finns kvar under hela elevens skolgång. När det är dags för eleven att byta skola är det enkelt att flytta med Slöjdportfolio.

Lärare arbetar med Slöjdportfolio på laptop

Formativt lärande och formativ bedömning

Slöjdportfolio består av en lärarsida, en elevsida och en söksida. Dessa funktioner förenklar din kommunikation med eleven, samt ger dig både en överblick och möjlighet att se detaljer. Slöjdportfolio anpassas enkelt till din planering och undervisning. Du kan bland annat lägga in presentationsmallar, ge feedback eller skriva egna minnesanteckningar till varje alster. Det finns flera tydliga instruktionsfilmer som vägleder dig för att få ut mesta möjliga av Slöjdportfolio. Idag visas 586 932 alster på söksidan. Där finns allt som eleverna väljer att visa och det som är dolt för andra, som bara du och eleven kan se. Sök och inspireras!

Postit-lappar med symboler för epost, telefon, snabel-a och mobiltelefon.

Fri support

Med Slöjdlexikon får du alltid fri support. Vi värnar om att våra läromedel Slöjdlexikon, Bildportfolio och Slöjdportfolio ska fungera så optimalt som möjligt. Därför är de programmerade i Sverige – för trygghet och snabb respons.